The Annual Israel Quilters Association Exhibition is this Friday!

20211118_065331-02

注讘专讬转 诇诪注讟讛

This is very exciting! I love these exhibits. It is always amazing to see the incredible work of the Association members. This year the theme of the exhibit was “Alone”, and this year’s winner was Cindy Richard, with her entry “Caged”:

I can’t wait to see it in person! The opening of the exhibit is this Friday, December 31, at 10:30 am at the Jerusalem Theatre

The exhibit will be running from this Friday through February 14th. The exhibit will be open Sunday-Thursday 4:00 pm – 9:30 pm, Friday, from 10:00 am – 2:00 pm and Saturday night, from the end of Shabbat – 9:30 pm.

I hope to live stream the opening on Quilt Israel’s facebook page. If you can’t make it in person, join me virtually this Friday.

You can see my submission above. This is what I posted it with:

The hardest time for me this past year was when I had no idea when I would see my loved ones again. I finally understand how my dog feels every time I leave her on her own. Dogs do not have a concept of time and don’t know that the separation is only temporary. Especially after the first closure, I felt stir crazy and sad. It felt like it was never going to end. Pugsly’s face says it all.

If you are coming to the exhibit opening, stop by and say hi! If there’s anything that you’d like from the store, I’ll be happy to bring it with me. At check-out, select local pickup and write a note that you’ll be there, and I’ll make sure it’s ready for you.

I’m bringing prizes for the winners. I love giving presents, and I love what I picked out. I hope they do too!

讛转注专讜讻讛 讛砖谞转讬转 砖诇 讛讗讙讜讚讛 讛讬砖专讗诇讬转 诇诪注砖讛 讟诇讗讬诐 讛讬讗 讘讬讜诐 砖讬砖讬 讛拽专讜讘!

讝讛 诪讗讜讚 诪专讙砖! 讗谞讬 讗讜讛讘转 讗转 讛转注专讜讻讜转 讛讗诇讛. 讗谞讬 转诪讬讚 谞讚讛诪转 诇专讗讜转 讗转 讛注讘讜讚讛 讛诪讚讛讬诪讛 砖诇 讞讘专讬 讛注诪讜转讛. 讛砖谞讛 谞讜砖讗 讛转注专讜讻讛 讛讬讛 “讘讚讚”, 讜讛诪谞爪讞转 讛砖谞讛 讛讬讬转讛 住讬谞讚讬 专讬爪’专讚, 注诐 讛注专讱 砖诇讛 “讻诇讜讘”:

讗谞讬 讻诇 讻讱 诪讞讻讛 诇专讗讜转 讗转 讝讛 讘讗讜驻谉 讗讬砖讬! 驻转讬讞转 讛转注专讜讻讛 转转专讞砖 讘讬讜诐 砖讬砖讬 讛拽专讜讘, 31.12, 讘砖注讛 10:30 讘转讬讗讟专讜谉 讬专讜砖诇讬诐.

讛转注专讜讻讛 转讜爪讙 诪讬讜诐 砖讬砖讬 注讚 讛-14 讘驻讘专讜讗专. 讛转注专讜讻讛 转讛讬讛 驻转讜讞讛 讘讬诪讬诐 讗’-讛’ 讘讬谉 讛砖注讜转 16:00-21:30, 砖讬砖讬, 讘讬谉 讛砖注讜转 10:00-14:00 讜讘诪讜爪讗讬 砖讘转, 诪诪讜爪讗讬 砖讘转 – 21:30.

讗谞讬 诪拽讜讜讛 诇砖讚专 讗转 讛驻转讬讞讛 讘砖讬讚讜专 讞讬 讘注诪讜讚 讛驻讬讬住讘讜拽 砖诇 Quilt Israel. 讗诐 诇讗 转讜讻诇讜 诇讛讙讬注 讗诇讬讜 讘讗讜驻谉 讗讬砖讬, 讛爪讟专驻讜 讗诇讬讬 讜讬专讟讜讗诇讬转 讘讬讜诐 砖讬砖讬 讛拽专讜讘.

转讜讻诇讜 诇专讗讜转 讗转 讛讛讙砖讛 砖诇讬 诇诪注诇讛. 讛谞讛 讛讟拽住讟 砖爪讜专祝 讗诇讬讜:

讛转拽讜驻讛 讛拽砖讛 讘讬讜转专 注讘讜专讬 讘砖谞讛 砖讞诇驻讛 讛讬讬转讛 讻砖诇讗 讛讬讛 诇讬 诪讜砖讙 诪转讬 讗专讗讛 砖讜讘 讗转 讗讛讜讘讬讬. 讗谞讬 住讜祝 住讜祝 诪讘讬谞讛 讗讬讱 讛讻诇讘讛 砖诇讬, 驻讙住诇讬, 诪专讙讬砖讛 讘讻诇 驻注诐 砖讗谞讬 注讜讝讘转 讗讜转讛 诇讘讚. 诇讻诇讘讬诐 讗讬谉 诪讜砖讙 砖诇 讝诪谉 讜讗讬谞诐 讬讜讚注讬诐 砖讛驻专讬讚讛 讛讬讗 讝诪谞讬转 讘诇讘讚. 讞砖转讬 注爪讘 注诪讜拽 讘诪讬讜讞讚 讗讞专讬 讛住讙专 讛专讗砖讜谉. 讝讛 讛专讙讬砖 讻讗讬诇讜 讛讜讗 诇注讜诇诐 诇讗 讬讬讙诪专. 讛驻谞讬诐 砖诇 驻讙住诇讬 讗讜诪专讜转 讛讻诇.

讗诐 讗转诐 诪讙讬注讬诐 诇驻转讬讞转 讛转注专讜讻讛, 注爪专讜 讜转讙讬讚讜 砖诇讜诐! 讗诐 讬砖 诪砖讛讜 砖转专爪讜 诪讛讞谞讜转, 讗砖诪讞 诇讛讘讬讗 讗讜转讜 讗讬转讬. 讘爪’拽-讗讗讜讟, 讘讞专讜 讘讗讜驻爪讬讬转 讗讬住讜祝 诪拽讜诪讬 讜讻转讘讜 驻转拽 砖转讛讬讜 砖诐, 讜讗谞讬 讗讜讜讚讗 砖讛讜讗 诪讜讻谉 注讘讜专讻诐.

讗谞讬 诪注谞讬拽讛 驻专住讬诐 诇讝讜讻讬诐. 讗谞讬 讗讜讛讘转 诇转转 诪转谞讜转, 讜讗谞讬 讗讜讛讘转 讗转 诪讛 砖讘讞专转讬. 诪拽讜讜讛 砖讙诐 讛诐!

Share this post

Recent Posts

Save Your Cart
Share Your Cart
Skip to content