Sew a Perfect Quarter Inch

Thumbnail Cover Video 3

注讘专讬转 诇诪讟讛

The response to the Quilt Along has been amazing! That you all so much for your support. I forgot to mention that I will be releasing videos every other week. As my mother always says ‘God willing, and the creek don’t rise’, the first block will be released on Sunday, March 6th in English. I’ll try to get the Hebrew subtitles up as quickly as possible. That sometimes takes a day or two. I give that to someone else to do. (Trust me, you don’t want me to translate them myself!)

In the spirit of teaching how to quilt, I’ve released a new video on my YouTube channel. This one is about setting up your sewing machine to sew the perfect quarter inch. There are a bunch of ways that you can do it. I personally like using my 1/4″ pressure foot and Diagonal Seam Tape, but that’s me. I hope you enjoy the video!

If you find the video useful, please give it a thumbs up. The channel is brand spanking new, and it really helps other people on YouTube find the information.

Thank you so much!
Rena

转驻专讬 专讘注 讗讬谞抓’ 诪讜砖诇诐

转讙讜讘转讻诐 诇-Quilt Along 讛讬讬转讛 诪讚讛讬诪讛! 转讜讚讛 专讘讛 诇讻谉 注诇 讛转诪讬讻讛. 砖讻讞转讬 诇爪讬讬谉 砖讗讞转 诇砖讘讜注讬讬诐 讗注诇讛 住专讟讜谉. (讻诪讜 砖讗诪讗 砖诇讬 转诪讬讚 讗讜诪专转 ‘讗诐 讬专爪讛 讛砖诐, 讜讛谞讞诇 诇讗 讬转注诇讛’). 讛讘诇讜拽 讛专讗砖讜谉 讬砖讜讞专专 讘讗谞讙诇讬转 讘讬讜诐 专讗砖讜谉, 6 讘诪专抓. 讗谞住讛 诇讛注诇讜转 讗转 讛讻转讜讘讬讜转 讘注讘专讬转 讻诪讛 砖讬讜转专 诪讛专. 讝讛 诇驻注诪讬诐 诇讜拽讞 讬讜诐-讬讜诪讬讬诐. 讗转谉 讗转 讛转驻拽讬讚 讛讝讛 诇诪讬砖讛讜 讗讞专. (转讗诪讬谞讜 诇讬, 讗转谉 诇讗 专讜爪讜转 砖讗转专讙诐 讗讜转诐 讘注爪诪讬!)

讘专讜讞 诇讬诪讜讚 讛讻谞转 讟诇讗讬诐, 驻专住诪转讬 住专讟讜谉 讞讚砖 讘注专讜抓 讛讬讜讟讬讜讘 砖诇讬 讛注讜住拽 讘讛讙讚专转 诪讻讜谞转 讛转驻讬专讛 注诇 诪谞转 诇转驻讜专 讗转 讛专讘注 讗讬谞抓’ 讛诪讜砖诇诐. 讬砖 讛专讘讛 讚专讻讬诐 砖讗驻砖专 诇注砖讜转 讝讗转. 讗谞讬 讗讬砖讬转 讗讜讛讘转 诇讛砖转诪砖 讘专讙诇 讛诇讞抓 砖诇讬 讘讙讜讚诇 1/4 讗讬谞抓’ 讜讙诐 讘住专讟 转驻讬专讛 讗诇讻住讜谞讬. 讗讘诇 讝讗转 讗谞讬. 讗谞讬 诪拽讜讜讛 砖转讛谞讜 诪讛住专讟讜谉!

讗诐 讗转谉 诪讜爪讗讜转 讗转 讛住专讟讜谉 砖讬诪讜砖讬, 讘讘拽砖讛 转谞讜 诇讜 诇讬讬拽. 讛注专讜抓 讞讚砖 诇讙诪专讬 讜讛诇讬讬拽 砖诇讻谉 讬注讝讜专 诇讗讞专讬诐 讘-YouTube 诇诪爪讜讗 讗转 讛诪讬讚注.

转讜讚讛 专讘讛!
专讬谞讛

Share this post

Recent Posts

Save Your Cart
Share Your Cart
Skip to content